Климатичен сервиз

Сервизът на Йорк Клима ЕООД се състои от сервизни инженери и сервизни техници, които са високо квалифицирани специалисти по климатична техника, преминали курсове на обучение в различни клонове и заводи на York Corporation в Европа и САЩ.


Сервизът за климатична техника извършва монтаж, първоначален пуск, гаранционно и извън гаранционно поддържане и сервиз на: индуструални, големи и средно големи климатични инсталации