Хладилен сервиз

Хладилният сервиз на Йорк Клима ЕООД се състои от сервизни инженери, които са високо квалифицирани специалисти по хладилна техника, преминали курсове на обучение в различни клонове и заводи на York Corporation в Дания, Австрия и Румъния.


Сервизът за хладилна техника извършва монтаж, първоначален пуск, гаранционно и извънгаранционно поддържане и сервиз на посочените съоръжения.