Абонаментни планове

 • Two bricks

  BASIC

  Годишен договор

  В цената се включва посещение преди началото на всеки годишен сезон за извършване на профилактика, диагностика и проверка работните параметри на съоръжението.

 • Two bricks

  SILVER

  Годишен договор

  В цената се включва еднократно посечение всеки месец за извършване на профилактика, диагностика и проверка работните параметри на съоръжението.

 • Two bricks

  GOLD

  Годишен договор

  В цената се включва еднократно посещение всеки месец за извършване на профилактика, диагностика и проверка работните параметри на съоръжението, плюс до две аварийни посещения по заявка от клиента, които не се заплащат.

 • Two bricks

  PLATINUM

  Годишен договор

  В цената се включва еднократно посещение всеки месец за извършване на профилактика, диагностика и проверка работните параметри на съоръжението, плюс неограничен брой посещения по заявка от клиента, като труд не се заплаща.


* Предлагаме и индивидуални абонаментни договори, по критерии удовлетворяващи нуждите на клиента. За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Сключвайки договор за абонаментно обслужване с нашата фирма, Вие ще получите

 • Гаранция за извършеният сервиз
 • Професионална, качествена и квалифицирана сервизна дейност
 • Удължаване на експлоатацията на Вашите съоръжения
 • Оригинални резервни части – при необходимост
 • Реакция за отстраняване на повредата – до 24 часа
 • Ползвате приоритет и специални отстъпки за сервиз, резервни части и материали
 • По-ниски разходи за обслужване на съоръценията, което се постига чрез недопускане на тежки аварии, което би довело до високи разходи за отстраняването им или дори до спиране на вашата инсталация за дълго време
 • Експлоатиране в благоприятен режим на работа на машините, тъй като нашият сервиз следи и поддържа условитята, при които работят съоръженията, препоръчани от завода производител